Driver Máy in EPSON PM A890

  • Tình trạng: Rất tốt
  • Công nghệ in ấn không tiếng ồn, bảo đảm không phiền nhiễu
  • Dễ dàng khôi phục lại màu sắc cho hình ảnh bị mờ
  • Hình ảnh hoàn hảo thao tác thực hiện thực hiện dễ dàng
  • Chế độ in tự động loại bỏ mắt đỏ
  • File hướng dẫn cài đặt và thiết lập chế độ in trên từng loại giấy như thông thường, giấy ảnh, giấy coucher, giấy nghệ thuật là có sẵn.
  • Bộ phận Load giấy mạnh mẽ, dịnh lượng kéo lên đến 300 gms

Driver EPSON PM A890: 32bit, 64bit, scan